• ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

  ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  Καλέστε μας
 • ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

  Φορολογικές Δηλώσεις - Μισθοδοσία

  Καλέστε μας
 • ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

  Ίδρυση Εταιρείας - Έναρξη Ατομικής Επιχείρησης

  Καλέστε μας
 • ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

  Υπηρεσίες Επιδοτήσεων ΕΣΠΑ

  Καλέστε μας

 

logistiko grafeio

Λογιστικό Γραφείο - Πατήσια

Παρέχουμε σύγχρονες και αξιόπιστες λογιστικές, φοροτεχνικές καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες προς φυσικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και οργανισμούς.
Το Γραφείο μας πλαισιώνει μια ομάδα έμπειρων συνεργατών, ενώ το πελατολόγιο μας καλύπτει τους περισσότερους κλάδους της επιχειρηματικότητας.
Σκοπός μας είναι η καλύτερη και εγκυρότερη εξυπηρέτηση των πελατών μας (ΦΥΣΙΚΩΝ - ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ) σε Λογιστικά και Φοροτεχνικά θέματα.
Η Πολυετής εμπειρία μας, η επαγγελματική μας κατάρτιση αλλά και η διαρκείς ενημέρωσή μας για την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία δίνουν στους πελάτες μας την σιγουριά για τον επαγγελματικό χειρισμό των υποθέσεων τους.

 

Γιατί εμάς

Το Γραφείο μας στελεχώνουν Άρτια καταρτισμένοι Φοροτεχνικοί.
Παρέχουμε ολοκληρωμένα πακέτα Υπηρεσιών.
Υψηλή τεχνογνωσία και εξειδίκευση.
Υψηλά Ποσοστά Εγκρίσεων.

Σας Ευχαριστούμε για την Προτίμηση και την Εμπιστοσύνη που μας δείχνετε...

Τσαρούχης Ανδρέας

Τσαρούχης Ανδρέας - Λογιστικό Φοροτεχνικό Γραφείο

Άρτια καταρτισμένοι Φοροτεχνικοί - Ολοκληρωμένα πακέτα Υπηρεσιών
Υψηλή τεχνογνωσία και εξειδίκευση - Υψηλά Ποσοστά Εγκρίσεων

Contact Us...

 

Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Λογιστικές Υπηρεσίες για Φυσικά Πρόσωπα

Σύνταξη & Υποβολή Αρχικών & Τροποποιητικών Φορολογικών Δηλώσεων Εισοδήματος & Ακίνητης Περιουσίας (Ε1, Ε2, Ε3, Ε9)

Υποβολή Αιτήσεων: Οικογενειακού Επιδόματος, Θέρμανσης, Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), Επιδότησης Ενοικίου κ.λ.π

Έκδοση Φορολογικής Ενημερότητας - Έκδοση Τελών Κυκλοφορίας

Υποβολή Αιτήσεων Ρύθμισης Οφειλών

Μισθωτήρια Συμβόλαια - Ιδιωτικά Συμφωνητικά

Συμβουλές σε Θέματα Τεκμηρίων Διαβίωσης, Αποφυγής Υψηλής Φορολόγησης, Ανάλωση Κεφαλαίου

Διαδικασίες Αποφυγής Διπλής Φορολόγησης

Λογιστικές Υπηρεσίες για Νομικά Πρόσωπα

Σύσταση – Μεταβολή – Μετατροπή - Συγχώνευση – Διακοπή Εργασιών

Τήρηση Απλογραφικών & Διπλογραφικών Βιβλίων

Παροχή Υπηρεσιών Εσωτερικού – Εξωτερικού Ελέγχου (τακτικού – έκτακτου)

Υποβολή Προσωρινών & Οριστικής ΦΜΥ

Υποβολή Δήλωσης ΦΠΑ – VIES – INTRASTAT

Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών – Προμηθευτών

Σύνταξη Λογιστικών Καταστάσεων, Ισολογισμών

Συμβουλές Βελτίωσης Χρηματοοικονομικών Μεγεθών & Ελαχιστοποίησης Φόρων

Επιδοτούμενα Προγράμματα μέσω ΟΑΕΔ, ΕΣΠΑ & VOUCHER

Σύνταξη Ταμειακών Ροών - Μελέτες Βιωσιμότητας

Διαχείριση Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Βελτιστοποίηση Φορολογικής Επιβάρυνσης

Εκπεστέες Δαπάνες

Φοροτεχνική Υποστήριξη Εταιρειών & Έλεγχος Εναρμόνισής τους με την ισχύουσα Φορολογική & Ασφαλιστική Νομοθεσία

Προετοιμασία για την αντιμετώπιση Φορολογικών Ελέγχων

Επιμέλεια Επιστροφών Φόρων & ΦΠΑ

Δηλώσεις Νομικών Προσώπων

Εξωδικαστικός Συμβιβασμός & Ρυθμίσεις Οφειλών

Παροχή Φορολογικών Συμβουλών στον τομέα & το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται κάθε επιχείρηση

Εργατικά Θέματα

Πλήρως Μηχανογραφημένη Μισθοδοσία για Επιχειρήσεις & Οικοδομικά Έργα

Ηλεκτρονική Υποβολή ΑΠΔ

Συμβουλές σε Εργασιακά Θέματα, Απολύσεις, Αποζημιώσεις

Επιδοτήσεις Θέσεων Εργασίας μέσω ΕΣΠΑ & ΟΑΕΔ

Συμβουλές για Εκπροσώπηση σε Εργατικές Διαφορές σε ΙΚΑ & Επιθεώρηση Εργασίας

Αντιμετώπιση Εργατικών Ελέγχων

Προσφυγές

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

E.B.E.A

Λογιστικό Γραφείο Τσαρούχης Ανδρέας

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών

Click to view more...

Ο.Γ.Α

Λογιστικό Γραφείο Τσαρούχης Ανδρέας

Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων

Click to view more...

TAXIS NET

Λογιστικό Γραφείο Τσαρούχης Ανδρέας

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης

Click to view more...

Ε.Φ.Κ.Α

Λογιστικό Γραφείο Τσαρούχης Ανδρέας

Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης

Click to view more...

Ο.Α.Ε.Ε

Λογιστικό Γραφείο Τσαρούχης Ανδρέας

Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών

Click to view more...

Ο.Α.Ε.Δ

Λογιστικό Γραφείο Τσαρούχης Ανδρέας

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

Click to view more...

 

Επικοινωνία

 

* Πατώντας Αποστολή συναινείτε στην χρήση των στοιχείων σας για επικοινωνία και αποστολή ενημερώσεων.